Piirrosvideo – tehokas tapa viestiä

Mitä ovat piirrosvideot

Piirrosvideo (englanniksi läheisiä termejä whiteboard video, whiteboard animation, video scribing, animated doodling) on video, joissa elävä piirtäjä piirtää tarinaa katsojalle. Yleensä piirrosvideo rytmitetään jälkikäteen sopivaksi puheeseen, mutta myös reaaliaikainen toteutus on mahdollista eli piirtäjä piirtää samalla, kun hän tai joku muu puhuu. Läheinen ilmiö tälle on myös graafinen fasilitointi, joka tarkoittaa kokouksen, esityksen tai muun tapahtuman kuvittamista reaaliajassa.

Piirrosvideoita käytetään moniin tarkoituksiin. Näistä yleisimpiä ovat

Piirrosvideot sopivat erityisesti tilanteeseen, jossa tuote tai palvelu on monimutkainen tai konseptuaalisesti uusi: piirrosvideon vahvuutena on monimutkaisen asian jäsentäminen selkeäksi. Vastaavalla tavalla kuin monimutkaisen asian kanssa voit ottaa paperin ja piirtää, mitä tarkoitat, piirrosvideolla voi hahmottaa asioiden syy-seuraussuhteita ja muita ilmiöiden logiikoita.

Piirrosvideolle läheisiä tekniikoita ovat erilaiset animaatiot sekä infografiikka. Piirrosvideoiden erityisenä piirteenä on inhimillinen ote: piirtävää kättä on mielenkiintoista, joskus jopa taianomaista seurata.

Erään selvityksen perusteella piirrosvideoilla on saavutettu perinteisiin markkinointivideoihin verrattuna korkeampi click-through rate, korkeampi ROI (return on investment), 85% kasvu myynnissä sekä 400% kasvu videon katsomisissa.

Piirrosvideoiden historia

Suomessa perinteinen lähtökohta on ollut Kylli-täti eli Kylli Koski, joka teki elävään piirtämiseen perustuvaa tarinankerrontaa lapsille.

Brittiläinen RSA eli Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce teki vuonna 2010 joitain tapahtumiensa julkisia puheita ja tekstejä piirrosvideoiden muotoon. RSA:n 14 ensimmäistä videota saivat vuonna 2011 yhteensä noin 46 miljoonaa katsojaa YouTubessa, ja RSA:n YouTube-kanavasta tuli samalla suosituin voittoa tavoittelemattoman organisaation kanava. RSA Animate -sarjan videot ovat edelleen klassikoita ja vertailukohtia piirrosvideoille maailmanlaajuisesti.

USA:ssa piirrosvideoita on käytetty muutamia kertoja myös TV-mainoksissa, yhtenä ensimmäisistä UPS:n mainokset. Amerikassa whiteboard videon tekijöitä on useita.

Suomessa piirrosvideoita on tehty niiden kansainvälisen läpimurron jälkeen jonkin verran. Tätä kirjoittaessa ainoa niihin erikoistunut tekijä on Tussitaikurit.

Miten piirrosvideoita tehdään

Lyhyesti kerrottuna piirrosvideo toteutetaan yleensä niin, että piirtäjä piirtää alustalle (valkotaulu, paperi tms.) ja kuvaa kameralla koko piirtämisen prosessin. Kuvattu video rytmitetään jälkikäsittelyssä sujuvaksi tarinaksi. Teknisesti video voidaan kuvata videona tai time lapse -tekniikalla.

Ammattimainen piirrosvideo vaatii jonkin verran teknistä oppia, välineitä ja kokemusta, mutta ammattimaisuus ei ole aina tavoitteena, vaan joskus tarkoitusta voi palvella hyvinkin yksinkertaisesti ja karkeasti toteutettu video.


Tätä sivustoa ylläpitää Tussitaikurit Oy. Kommentit ovat tervetulleita ja jos olet kiinnostunut piirrosvideoista, ole yhteydessä osoitteella tiedustelut (ät) tussitaikurit.fi.